Page 132 - Bladet Vesterålen 100 år
P. 132

 Bladet Vesterålen
Fredag 25. juni 2021
JUBILEUM 19
 I september fyller Bladet Vesterålen hundre år. Vi har valgt å markere det med små og store tilbakeblikk og klipp fra avisa, presentert gjennom hele jubileumsåret 2021.
  år 1921 – 2021
Blanda drops – fra vårt arkiv
    29. desember 1931
2. mars 1982
2. august 1932
   18. februar 1982 26. februar 1983
6. januar 1931
 Bladet Vesterålen – lokalhistorie gjennom 100 år   130   131   132   133   134