Page 127 - Bladet Vesterålen 100 år
P. 127

 Bladet Vesterålen Torsdag 17. juni 2021
JUBILEUM 21
  I september fyller Bladet Vesterålen hundre år. Vi har valgt å markere det med små og store tilbakeblikk og klipp fra avisa, presentert gjennom hele jubileumsåret 2021.
  år 1921 – 2021
Herleiv Dahls årskavalkader – del 67
«Vil du se ditt lokalsamfunn og din samtid i et videre perspektiv, må du lese aviser. Ikke bare dagens aviser, men også gamle aviser. Da vil du oppleve at nyheter den gang er blitt historie i dag.»
Slik innledet den pensjonerte rektoren ved Sortland gymnas, dr. phil. Herleiv Dahl (1910-90), avisas første årskavalkade fra «de harde tredveåran».
I utgangspunktet skulle han bare levere korte rapporter annen hver uke i 1981, der han ønsket å følge «10-åringen VESTERÅLEN» fra 1931 gjennom et helt år. Hans glimt ble imidlertid så populære at han måtte fortsette å levere sine rapporter i åtte år (så lenge helsa holdt) – 24 per år, til sammen 192 artikler.
Tilbakeblikkene på 1980-tallet handlet om hendelser for 50 år siden.
 Vesterålen og verden for 88 år siden
Av Herleiv Dahl – utklipp fra 17. desember 1983
28. desember 1933
Utklipp fra avisa
5. desember 1933
14. desember 1933
14. desember 1933
14. desember 1933
        21. desember 1933
 21. desember 1933
 Bladet Vesterålen – lokalhistorie gjennom 100 år   125   126   127   128   129