Page 100 - Bladet Vesterålen 100 år
P. 100

 Bladet Vesterålen Fredag 7. mai 2021
JUBILEUM 15
 I september fyller Bladet Vesterålen hundre år. Vi har valgt å markere det med små og store tilbakeblikk og klipp fra avisa, presentert gjennom hele jubileumsåret 2021.
  år 1921 – 2021
Alf Oxem forteller – EF/EU kampen – del 1
  Jennestad mistet sin sterke posisjon som handelssted etter at Sortland fikk anløp av hurtigruta. Men lokaldamperne anløp fortsatt til langt inn på 1960-tallet. Bildet ble tatt i 1953.
 Avisa var dominert av EF-stoff tett før valget. Fra 5. september 1972.
skene vil selge melk til Norge om landene blir med i EF og EF-trålerne vil ta fisken på våre banker helt inn til fjærest- einene, var trusselbilder som ble tegnet.
Og leserne støttet opp med sterke anti-meninger. Her sto fiskeri og jordbruk, res- sursgrunnlag, sjølråderett og demokrati sentralt i debat- ten. Leserbrevsidene i avisa var preget av et sterkt folkelig engasjement.
Men innimellom kom det reaksjoner som kritiserte VESTERÅLEN. Som dette inn- legget fra signaturen V. A. fra Sortland.
Vesterålen og EEC
Aldri har bladet Vesterålen markert sin stilling så sterkt som i den pågående debatt om norsk tilslutning til EEC. Dvs. man kan vanskelig tale om debatt, så lenge bladet bare konsentrerer seg om stoff og personer som ser negativt på en eventuell norsk tilslutning til fellesskapet. Personer som tidligere ikke har vært ofret spalteplass pga sine meninger, blir nå gitt god plass fordi de har inntatt en bestemt mening i EEC-spørsmålet. Som eksempel kan nevnes formannen i Stei- gen Høyre, som pga sin stilling- taken mot EEC ble tilgodesett med flere sider i «Vesterålen». Altså hvis en er motstander og kanskje kjendis, er man sikret store oppslag i bladet.
Således brakte man forleden et lengre innlegg om hva helse- direktør Karl Evang syntes om EEC. Evang advarer oss mot å sitte for mye i ro. Og nå advarer han sannelig mot EEC.
Bladet Vesterålen står i en særstilling i distriktet, det har på en måte monopol som loka- lavis, og jeg er av den formen- ing at bladets redaksjon bevisst utnytter dette i den EEC-hets bladet er talsmann for. Hvor- for ikke sette inn f. eks. Kåre Willochs eller Trygve Bratte- lis syn på norsk medlemskap i EEC? For det kan ikke være god presseskikk av en lokalavis som Vesterålen å bare sakse nega- tive innlegg.
* * *
Vi takker V. A. for hans innlegg – og vi er fullt oppmerksom på at vi har ting å lære ...
Imidlertid forekommer det oss at han, så vidt vi forstår er han EEC-tilhenger, i stedet for å skjenne på oss, kunne brukt sin kapasitet til å overbevise folket om at han har rett i sitt syn.
Vi har aldri lagt skjul på at vi er motstander av EEC. I san- nhetens navn tør vi også si at vi aldri har undertrykt andres mening verken i denne eller andre saker, vi har tvert imot tryktalleinnleggsomertilstil- let oss, så vel pro som contra. At det er kommet flere innlegg mot enn for EEC kan vel neppe lastes oss? Vi har imidlertid sett også det som et tegn.
Når det gjelder spørsmålet om hva vi skal trykke redaks- jonelt og hvem vi skal intervjue, må avgjørelsen i den saken for- beholdes oss. Vi mener i dette tilfelle å arbeide for en sak, og trekker da inn alle momenter som vi mener tjener saken. Det er for øvrig vanlig presseskikk også i alle partipolitiske organer.
Med vennlig hilsen Redaktøren (mars 1971)
 Kritikk og karikaturtegning fra 1972 av den voldsomme nei-mannen.


   98   99   100   101   102